Nivelul pensiei pentru personalul decorat cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I. Opinia ICCJ

Pe rolul instanţelor de judecată sunt înregistrate o serie de litigii, multe ca şi număr, prin care personalul fie din cadrul Ministerului Apărării Naţioanale, fie din cadrul Ministerului de Interne, care au ieşit la pensie, solicită acordarea la unui spor la pensia stabilită în cuantum de 10%, 15% respectiv 20% ca urmare a deţinerii decoraţiei cu ordinul “Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a ori clasa I. Aceste acţiuni civile sunt fundamentate, din punct de vedere al temeiului de drept, pe prevederile articolului 11 aliniatul 3 din Legea 80/1995 care stabilea faptul că – „Pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei”.

Ca urmare a existenţei unor hotărâri judecătoreşti contradictorii la nivel naţional, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei decizii în interesul legii prin care să soluţioneze acest conflict jurisprudenţial.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia cu numărul 16 din 2021 publicată în cadrul Monitorului Oficial cu numărul 985 din 14 februarei 2021, a stabilit faptul că – “În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei, fără însă ca prin aplicarea acestui spor pensia netă să poată fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei”.

Prin această decizie, a fost soluţionat conflictul jurisprudenţial în mod definitiv şi obligatoriu pentru toate instantele de judecată naţionale, în sensul că pensionarii decoraţi cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I, beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei, dar acest spor nu va putea să depăşească nivelul pensiei stabilit în conformitate cu prevederile art. 60 alin. 1 Legea 223/2015 modificat prin art. VII pct. 3 din OUG 59 din 2017, conform caruia – „La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensie”.

Aşadar, acţiunile civile, prin care se solicită aplicarea unui spor suplimentar la pensiile deja stabilite, aflate pe rolul instanţelor de judecată, vor fi respinse, ca urmare a pronunţării Deciziei cu numărul 16 din 2021 a instanţei supreme.

Autor: Avocat Curpas Florian Cristian

#avocat, #oradea, #avocat bun#cabinet avocatura Curpas Florian Cristian, #birou avocatura, #cabinet avocatura,#cabinet avocatura oradea, #birou avocatura oradea, #indrumari juridice oradea, #avocat procedura civila oradea, #avoca divort oradea, #avocat drept administrativ, #avocat drept civil, #avocat drept fiscal, #avocat drept civil oradea, #avocat drepturi reale, #obligatii drept civil, #drept civil obligatii, #avocat procesual civil, #dreptul procesual civil, #institutii de drept civil oradea, #drept civil persoane oradea, #avocat drept civil succesiuni, #codul civil si codul de procedura civila, #avocat drepturi reale principale, #oradea codul muncii, #avocat protectia muncii oradea, #avocat oradea litigii de munca, #avocat oradea probleme de munca, #avocat litigii munca, avocat oradea specializat dreptul muncii, #avocat oradea specializat in dreptul muncii, #avoat oradea drept financiar si fiscal, #avocat oradea drept administrativ, #avocat online oradea, #avocat gratuit telefon oradea, #avocat bun oradea, #Intreaba avocatul gratuit!, #avocat drept civil oradea, #avocat oradea dreptul familiei, #avocat oradea drept fiscal, #avocat oradea dreptul muncii, #avocat oradea drept administrativ

Despre autor: Avocat Oradea – Curpas Florian Cristian

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: curpas.florian@avocat-curpas.ro

By |2021-11-03T05:30:35+00:00November 3rd, 2021|avocat Curpas|0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Leave A Comment

Go to Top